RMO-TT

Серията RMO-TT е предвидена за измерване на съпротивлението на намотките на индуктивни обекти като силови и разпределителни трансформатори или автотрансформатори, както и за анализ на стъпални превключватели.

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  Серията RMO-TT е идеална за измерване на съпротивлението на намотките на индуктивни обекти като силови и разпределителни трансформатори или автотрансформатори. Освен това, всеки измервател на съпротивление на трансформатор от серията RMO-TT може да анализира стъпални првключватели, генератори, електрически двигатели, шинни съединения, кабелни връзки и заваръчни съединения.
  Размагнитването на трансформатора може да се извърши с всички RMO-TT прибори.
  Серията се състои от 3 модела, с максимален тестов ток от 40 A (RMO40TT) до 100 A (RMO100TT). RMO100TT е единственият преносим измервател на трансформаторно съпротивление на пазара с 100 A DC изходен ток.
  Трите независими канала позволяват тестване на три последователни намотки. Следователно, потребителят може да измерва съпротивлението на намотката във всяка позиция на стъпален превключвател под товар без разреждане между тестовете.
  В допълнение към измерването на съпротивлението на намотката, потребителят може да извърши подробен анализ на стъпалния превключвател под товар чрез анализиране на записани графики (10 kHz честота на дискретизация) и чрез измерване на вибрациите на стъпалния превключвател.
  Всички RMO-TT инструменти имат вграден блок за управление на стъпалния превключвател. Поради това е възможно дистанционно управление на стъпалния превключвател под товар (OLTC) директно от устройството. Освен това, потребителят може да програмира DV-TR софтуера да прави всичко автоматично – провеждане на тестове за съпротивление на намотките и промяна на позициите на стъпалото на OLTC.
  Софтуерът DV-TR също позволява контрол и наблюдение на тестовия процес, както и записване и анализиране на резултатите на компютър. Той предоставя отчет от теста, подреден в избираема форма като електронна таблица на Excel, PDF, Word или ASCII формат. Освен това DV-Win измерва и изчислява времето за преход на OLTC, пулсациите и съпротивлението на намотката за всяка операция по смяна на стъпалото. Софтуерът може също така да извърши изчисленията, необходими за теста „Heat Run“.
  Всички резултати могат да бъдат експортирани във формат за отчет.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ