RMO-TW

Серията RMO-TW е предназначена за измерване на съпротивлението на намотките на индуктивни обекти като силови трансформатори, разпределителни, автотрансформатори и за проверка на стъпални превключватели под товар.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Серията RMO-TW е идеална за измерване на съпротивлението на намотките на индуктивни обекти. Той е идеален за тестване на трансформаторни намотки (силови трансформатори, разпределителни, автотрансформатори) и за проверка на стъпални превключватели под товар. В допълнение, всеки RMO-TW трансформаторен омметър и анализатор на стъпален превключвател може също да извърши размагнитване на трансформатора.
  Серията съдържа 4 модела, с максимални тестови токове от 10 A (RMO10TW) до 50 A (RMO50TW). Те са поставени в преносим и лек метален корпус.
  Всички трансформаторни омметри от серията RMO-TW генерират реален постоянен ток без пулсации с автоматично управлявано измерване и разреждане. Инжектирането на ток и разреждането на енергия от изпитвания обект се регулира автоматично.
  Три независими канала позволяват тестването на три последователни намотки. Следователно, това позволява измерване на съпротивлението на намотката във всяка позиция на стъпалния превключвател под товар без разреждане между тестовете.
  Софтуерът DV-TR позволява контрол и наблюдение на тестовия процес, както и записване и анализиране на резултатите на компютър. Той предоставя отчет от теста, подреден в избираема форма като електронна таблица на Excel, PDF, Word или ASCII формат. Освен това DV-Win измерва и изчислява времето за преход на OLTC, пулсациите и съпротивлението на намотката за всяка операция по смяна на стъпалото. Софтуерът може също така да извърши изчисленията, необходими за теста „Heat Run“. И накрая, потребителят може да експортира всички резултати под формата на отчет.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ