SAT40A II Series

Прибор за тестване на включвателни/изключвателни бобини и двигатели на прекъсвачи

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Серията анализатори на бобини SAT40A II е мощен и лек (само 11 kg / 24,3 lbs) прибор за тестване на прекъсвачи, когато не е налична батерия на подстанцията. Това е уникално устройство на пазара поради двойното му предназначение.
  SAT40A може да се използва като DC и AC захранващ блок за прекъсвачи по време на пускане в експлоатация и редовно тестване за поддръжка. Типичното приложение е, когато батерията на подстанцията не е свързана или налична. Предимство пред подстанционните батерии е възможността за тестване в условия на понижено и повишено напрежение. Освен това, стабилните напреженови изходи позволяват анализ на графиките на тока на бобината и двигателя, записани с анализатори на прекъсвачи.
  Характеристиките на изходите са посочени по-долу:
  Разполага с четири отделни DC и AC изхода за захранване на изключвателни и включвателни бобини (10 V – 300 V DC или 10 V – 250 V AC; до 15 A) и два отделни изхода за DC и AC мотори, издържащи стартови (пускови) токове до 40 A (10 V – 300 V DC или 10 V – 250 V AC). С използването на тези изходи SAT може да се използва и като източник на захранване или временно зарядно устройство за батерии.
  Международни стандарти, като IEC 62271-100, определят препоръчителните тестове за оценка на състоянието на прекъсвачите. Съпротивлението на бобината, минималното напрежение на изключване и времето за зареждане на механизма са тестовете, които са задължителни, за да се оцени състоянието на спомагателната верига на прекъсвача. SAT40A може да извършва следните видове измервания:
  Измерване на съпротивление на намотки съгласно IEC 62271-100
  Измерване на стойността на тока на бобини
  Тест за минимално напрежение на изключване (IEC 62271-100, IEC 56, ANSI C37.09)
  Ток на двигателя и време за зареждане (IEC 62271-100)
  Измерване на температура (околна температура или температура на бобината)
  За разлика от много подобни устройства на пазара, SAT имат регулирано изходно напрежение с много ниска пулсация (<0,5%).
  Когато се използват с CAT устройствата на DV Power, SAT и CAT създават една тестова система, която може да се контролира със софтуера DV-Win.
  SAT40A може да се използва и с анализатори на прекъсвачи на други доставчици.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ