SWITCHBOX

Обезопасяващо приспособление за ползване на тестови проводници с прибори TWA и TRT

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Обезопасяващото превключвателно устройство TWA-TRT е допълнителен аксесоар за прибори от сериите TWA и TRT, които споделят общи тестови проводници. Той гарантира безопасността на оператора по време на смяната на тестовите проводници от един прибор на друг чрез безопасно заземяване на тестовите проводници по време на тази смяна.
    Приборите TWA и TRT заедно с този аксесоар позволяват измерването на съпротивлението на намотката на трифазния трансформатор, коефициента на трансформация, тока на възбуждане, фазовия ъгъл, магнитния баланс, а също така откриват векторната група на трансформатора и безопасно демагнетизират трансформатора. Всички тези тестове се извършват с еднократно свързване и изключване на 6-8 клеми на трансформатора. Няма нужда да променяте връзките на трансформатора между който и да е от тези тестове. Всички промени на връзката могат безопасно да се извършват на земята.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ