TDR-410

предназначен за локализиране на повреди в метални кабели

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Продуктът е предназначен за търговци на едро и кабели на едро, компании за електроинсталации, работници по поддръжката в производствени предприятия и строителен персонал. Той отговаря на очакванията на всички, които трябва да намерят точното място на повредата и края на кабела както в захранващи, така и в телекомуникационни кабели. Характеристики на продукта: местоположение на повредата в силови и телекомуникационни кабели, местоположение на повредата в коаксиалните кабели, местоположение на повреда в инфраструктурни кабели, откриване на прекъсвания, къси съединения, повреди, причинени от влага и други промени в импеданса на кабела. Графично представяне на кабелни повреди с индикация на разстоянието до повредата на дисплея. Възможности на устройството. Отличава се с дълъг работен обхват до 4000 m, много ниска граница на грешка при измерване (от порядъка на 1%) и възможност за регулиране както на скоростта на разпространение, така и на импеданса на кабела, който се изследва.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ