TMK

Преобразуватели за изпитване на механизма на прекъсвачи.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  За извършване на анализ на движението на прекъсвач е необходим определен тип преобразувател. Заедно с приборите за тестване, преобразувателите помагат на потребителя да провери механизма на прекъсвача и неговото поведение по време на операциите на изключване и включване. По този начин работата на прекъсвача може да бъде прецизно оценена.
  Измерванията могат да се извършват с помощта на линеен или ротационен трансдюсер. Линейният трансдюсер отчита дължината в инчове или сантиметри, докато въртящият се отчита движението в градуси и потребителят трябва да го преобразува в дължина. DV Power захранва софтуера DV Win със своите прибори, който автоматично преобразува показанията на ротационния трансдюсер.
  Ако един механизъм управлява и трите фази, тогава е необходим само един преобразувател. В друг случай, когато съществува един механизъм за всяка фаза, тогава трябва да се използва един преобразувател за всеки механизъм.
  Комплектът за монтаж на преобразувател е набор от инструменти, предназначени за монтиране на аналогови, цифрови, въртящи се или линейни преобразуватели на различни видове прекъсвачи. На потребителя обикновено се разрешава да монтира преобразуватели на достъпни части от механичната връзка на прекъсвача.
  DV Power произвежда специални адаптери за свързване на различни интерфейси на трансдюсери към DV Power CAT инструменти.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ