TRT-H

Ръчният тестер за коефициент на трансформация TRT-H е монофазен уред, специално проектиран за измерване на коефициента на трансформация на еднофазни и трифазни трансформатори.

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  Ръчният тестер за коефициент на трансформация TRT-H е монофазен уред, специално проектиран за измерване на коефициента на трансформация на еднофазни и трифазни трансформатори.
  Заедно с коефициента на трансформация, приборът също така измерва тока на възбуждане и фазовия ъгъл. Чрез измерване на тези два параметъра е възможно да се открият повреди, свързани със сърцевината на трансформатора или намотките, които не могат да бъдат забелязани чрез измерване само на коефициента на трансформация.
  Коефициентът на трансформация се определя чрез прилагане на променливотоково напрежение към високоволтовата намотка, точно измерване на променливотоковото напрежение в съответната ненатоварена намотка на трансформатора и след това показване на съотношението на тези напрежения. Потребителят може да въведе напреженията на табелката на трансформатора, така че да може да се изчисли отклонението на коефициента на трансформация. Тази функция елиминира всяка грешка, причинена иначе от ръчно изчисление на оператора. TRT-H сравнява измереното съотношение на намотки със съотношението на табелката и отпечатва % грешка за всеки тест.
  Инструментът може да генерира максимално тестово напрежение от 40 V AC за тестване на съотношението на намотки на разпределителните трансформатори, но може също да генерира много ниско напрежение от 1 V AC, което е необходимо за проверка на съотношението на намотки на повечето токови трансформатори. Чрез измерване на фазовия ъгъл може да се провери полярността на измервателните трансформатори.
  Списъкът с приложения на приложение включва:
  Измерване на коефициента на трансформация на разпределителни трансформатори
  Проверка на коефициента на трансформация на измервателни трансформатори
  Изчисляване на отклонението на съотношението на намотките
  Измерване на тока на възбуждане на разпределителни и измервателни трансформатори
  Измерване на фазов ъгъл на разпределителни и измервателни трансформатори
  Проверка на полярността на измервателни трансформатори
  TRT-H се захранва от вътрешна Li-Ion батерия. Могат да се извършат до 100 теста с напълно заредена батерия. Времето за зареждане на батерията е 2,5 часа.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ