TRTC

Референтен трансформатор за проверка на тестери за коефициент на трансформация

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    TRTC е проектиран да бъде референтен трансформатор за проверка на точността на тестери за коефициент на трансформация на трифазни трансформатори. Предназначен е за използване със серията прибори TRT.
    Този допълнителен прибор се предлага както за еднофазни, така и за трифазни тестове. Той варира до коефициента 4800 на трансформация на трансформатора и изпитвателни напрежения от 1 V до 250 V.
    Наличните коефициенти на трансформация са 1, 10, 20, 50, 200, 800, 2400 и 4800. Калибраторът на коефициента на трансформация постига най-добрата точност от 0,2%.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ