UNIMET® 300ST

UNIMET® 300ST е изпитателен прибор за електрически средства, неконтактуващи с пациента.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  UNIMET® 300ST
  Надеждно изпитване на електрически работни средства, болнични и обслужващи легла, както и мединцински електрически прибори без контакт с пациента.
  Лесно обслужване
  Помощ при красифициране
  Облужване с 4 бутона

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ